Kierowanie Zespołem – Warsztaty Menadżerskie

Szkolenie umożliwi uczestnikom przećwiczenie praktycznych umiejętności kierowniczych w komunikacji z podwładnymi. Wskaże, które środki i czynności przełożonego pomagają podwładnym w przyjmowaniu pełnej odpowiedzialności za zadania. Nauczy sposobu komunikowania się przełożonych z podwładnymi w zakresie oczekiwań dotyczących kluczowych celów i wartości. Ukaże jak jesteśmy manipulowani jako zarządzający i w jakie techniki powinniśmy zastosować, by minimalizować konflikty w zespole. Szkolenie zostało przygotowane dla kadry zarządzającej ze szczegolnym naciskiem na specyfikę środowiska pracy oraz na sytuacje codzienne, z którymi ma do czynienia przełożony.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Motywowanie zespołu (najważniejsze zasady motywowania finansowego i pozafinansowego)

 • Błędy popełniane przy wykorzystywaniu płacy jako elementu motywowania

 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna w zespole pracowniczym

 • Kultura ASK i TELL w zarządzaniu

 • Techniki manipulacyjne w zespole zawodowym (zasady i techniki)

 • Asertywna komunikacja szef- podwładny

 • Przyjmowanie krytyki zawodowej

 • Przekazywanie krytyki pracownikowi

 • Tajniki udanej komunikacji w pracy- komunikacja pozytywna

 • Umiejętność aktywnego słuchania, przeformułowania, wydawania poleceń, wyrażania krytyki- ćwiczenia

 • Zasady interpretacji komunikatów werbalnych, niewerbalnych i podprogowych kierownika i pracowników

 • Szef bez autorytetu (reguła zarządzania czasem 5-10-15, strefa graniczna 3 h, dysharmonizacja, formalizowanie, reguła uogólnienia, synchronizacja)
 • Zasada stawiania i konstruowania celów projektowych S.M.A.R.T.
 •  

  Szkolenie ma charakter warsztatowy, wykorzystujący aktywne metody angażujące wszystkich uczestników. Ponad 75% programu szkoleniowego to stosowane ćwiczenia umiejętności w danym zakresie tematycznym. Spotkania prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem: symulacji sytuacyjnej, case studies, pracy indywidualnej i w podgrupach, elementów coachingu, metody kuli śnieżnej, dyskusji moderowanej i innych. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na sytuacjach z własnego życia, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej.

  Otrzymywane przez uczestników materiały szkoleniowe przygotowywane są ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowych opisywanych przez uczestników szkolenia. Zawierają opisy technik do indywidualnego zastosowania, gruntowne analizy sytuacji, przykłady praktyczne i gotowe rozwiązania do zastosowania w codziennej pracy.

  PROMOCYJNE CENY SZKOLENIA DLA WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB

  PROMOCJA 4+1
  Przy zapisie pięciu osób z jednej instytucji/ firmy, jedna osoba uczestniczy w szkoleniu gratis.

  PROMOCJA 50%
  Przy zapisie 3 uczestników z jednej instytucji/ firmy, jedna z nich bierze udział w szkoleniu z 50 % rabatem.

   

  Wydarzenie zawiera:

  szkolenie, dwudaniowy obiad,  indywidualne drukowane materiały dydaktyczne, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek, bufet kawowy, opcjonalnie- indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia

  Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane mailowo (kontakt@kccr.pl) lub telefonicznie 797 458 721, 32 2206826.

  Kliknij aby sprawdzić najbliższe terminy

Przewiń do góry