Profesjonalna obsługa trudnego klienta- warsztat praktyczny

Cel szkolenia

Nabycie przez uczestników wiedzy na temat skutecznych rozmów, oraz umiejętności koniecznych do prowadzenia efektywnych rozmów z klientami. Poznanie technik asertywnych Opanowanie wiedzy w zakresie sposobów sprawnego komunikowania się werbalnego i niewerbalnego Poznanie tajników efektywnej komunikacji. Podniesienie umiejętności sprawnego i efektywnego komunikowania się Podniesienie jakości rozmów z klientem trudnym

PROGRAM SZKOLENIA

 • Rozmowa z klientem- proces komunikacji i jego etapy.
 • Sztuka prezentacji siebie i organizacji w profesjonalnym świetle.
 • Aktywne słuchanie klienta/petenta- pułapki i zagrożenia komuniakcji pozytywnej (ćwiczenia warsztatowe).
 • Rozpoznanie potrzeb klienta- przeformułowanie ( ćwiczenia warsztatowe ).
 • Rodzaje pytań a zrozumienie komunikatu (p. otwarte, p. zamknięte, p.sprawdzające, p. naprowadzające).
 • Standardy obsługi bezpośredniej i telefonicznej (przykłady).
 • Asertywność w obsłudze klienta (mity, przyzwyczajenia, pułapki).
 • Techniki asertywne wykorzystywane w konkretnych przykładach (ćwiczenia warsztatowe).
 • Przyjmowanie i generowanie komunikatów krytykujących do klienta (ćwiczenia warsztatowe).
 • Techniki radzenia sobie z manipulacją i wpływem klienta.
 • Typologia trudnego klienta i techniki radzenia sobie z poszczególnymi typami (ćwiczenia warsztatowe).
 • Istotność komunikatów werbalnych, niewerbalnych i podprogowych w standardach obsługi klienta (ćwiczenia warsztatowe).
 • Przeszkody komunikacyjne i ich wpływ na efektywność kontaktu.
 • Wyrażanie sympatii w trakcie rozmowy z klientem (ćwiczenia warsztatowe).

  Szkolenie ma charakter warsztatowy, wykorzystujący aktywne metody angażujące wszystkich uczestników. Ponad 75% programu szkoleniowego to stosowane ćwiczenia umiejętności w danym zakresie tematycznym. Spotkania prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem: symulacji sytuacyjnej, case studies, pracy indywidualnej i w podgrupach, elementów coachingu, metody kuli śnieżnej, dyskusji moderowanej i innych. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na sytuacjach z własnego życia, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej.   Otrzymywane przez uczestników materiały szkoleniowe przygotowywane są ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowych opisywanych przez uczestników szkolenia. Zawierają opisy technik do indywidualnego zastosowania, gruntowne analizy sytuacji, przykłady praktyczne i gotowe rozwiązania do zastosowania w codziennej pracy.    

  PROMOCYJNE CENY SZKOLENIA DLA WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB
  PROMOCJA 4+1 Przy zapisie pięciu osób z jednej instytucji/ firmy, jedna osoba uczestniczy w szkoleniu gratis.
  PROMOCJA 50% Przy zapisie 3 uczestników z jednej instytucji/ firmy, jedna z nich bierze udział w szkoleniu z 50 % rabatem.  

  Wydarzenie zawiera: szkolenie, dwudaniowy obiad,  indywidualne drukowane materiały dydaktyczne, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek, bufet kawowy, opcjonalnie- indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia   Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane mailowo (kontakt@szkolenia-kccr.pl) lub telefonicznie 797 458 721, 32 2206826.
 • Przewiń do góry