Psychologia klienta- warsztat umiejętności handlowych

Cel szkolenia
Nabycie przez uczestników wiedzy na temat skutecznych rozmów oraz umiejętności koniecznych do prowadzenia efektywnych rozmów z klientami. Poznanie specyfiki psychologii konsumenckiej pod wpływem oddziaływania różnych procesów marketingowych. Sprawne wybieranie metod i narzędzi sprzyjających profesjonalnej rozmowie handlowej. Poznanie technik asertywnych wpływających na jakość obsługi klienta problematycznego. Opanowanie wiedzy w zakresie sposobów sprawnego komunikowania się werbalnego i niewerbalnego Poznanie tajników efektywnej komunikacji. Podniesienie umiejętności sprawnego i efektywnego komunikowania się.
Program szkolenia
  • Zachowania klienta- czego się spodziewać i jak nad nimi panować (przykłady i analiza)?
  • Osoby obecne w procesie decyzyjnym i zakupowym klienta (specyfikacja)
  • Dysonans pozakupowy (skutki i minimalizacja)
  • Czynniki wpływające na postępowanie klienta (potrzeby, motywy)- rozpoznanie poprzez przeformułowanie (ujęcie warsztatowe)
  • Komunikacja handlowa- jak wyrażać sympatię w pracy z klientem poprzez budowanie optymizmu (ujęcie warsztatowe)
  • Cechy trudnego klienta i asertywne radzenie sobie z nim- komunikacja pozytywna w sprzedaży (ujęcie warsztatowe)
  • Techniki wywierania wpływu w komunikacji handlowej (techniki, zasady, metody)- radzenie sobie z manipulacją klienta (ujecie warsztatowe)
  • Standardy obsługi bezpośredniej i telefonicznej (przykłady)
  • Techniki asertywne wykorzystywane w konkretnych przykładach (ujęcie warsztatowe)

Forma prowadzenia zajęć

Szkolenie ma charakter warsztatowy, wykorzystujący aktywne metody angażujące wszystkich uczestników. Ponad 75% programu szkoleniowego to stosowane ćwiczenia umiejętności w danym zakresie tematycznym. Spotkania prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem: symulacji sytuacyjnej, case studies, pracy indywidualnej i w podgrupach, elementów coachingu, metody kuli śnieżnej, dyskusji moderowanej i innych. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na sytuacjach z własnego życia, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej. Otrzymywane przez uczestników materiały szkoleniowe przygotowywane są ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowych opisywanych przez uczestników szkolenia. Zawierają opisy technik do indywidualnego zastosowania, gruntowne analizy sytuacji, przykłady praktyczne i gotowe rozwiązania do zastosowania w codziennej pracy.

PROMOCYJNE CENY SZKOLENIA DLA WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB PROMOCJA 4+1 Przy zapisie pięciu osób z jednej instytucji/ firmy, jedna osoba uczestniczy w szkoleniu gratis. PROMOCJA 50% Przy zapisie 3 uczestników z jednej instytucji/ firmy, jedna z nich bierze udział w szkoleniu z 50 % rabatem. 
Wydarzenie zawiera: szkolenie, dwudaniowy obiad,  indywidualne drukowane materiały dydaktyczne, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek, bufet kawowy, opcjonalnie- indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane mailowo (kontakt@kccr.pl) lub telefonicznie 797 458 721, 32 2206826.
Przewiń do góry