Zarządzanie czasem-organizacja i podnoszenie efektywności pracy

Cele szkolenia:

  • zapoznanie uczestników z metodami zarządzania czasem i podnoszenia efektywności pracy.
  • przećwiczenie i adaptacja poznanych technik do własnych potrzeb
  • podniesienie umiejętności rozmowy z współpracownikiem w zakresie przekazywania mu informacji zwrotnej
  • przedstawienie zasad zarządzania czasem i podnoszenia efektywności pracy w zależności od typu osobowości pracownika

Ramowy plan szkolenia:

Zarządzanie czasem:

  • Zarządzanie czasem jako podstawowa kompetencja efektywnościowa
  • Autodiagnoza zużycia czasu (ABC)
  • Złote zasady efektywnego zarządzania czasem (matrycowa zasada Eisenhowera)
  • Modele planowania (Pareto, Prawo Parkinsona)
  • Umiejętność formułowania celów (SMART, SMARTer, Reguła 3P, Diagram Gantta)

Podnoszenie efektywności pracy:

  • Ćwiczenia warsztatowe w zakresie:

-rozwijania umiejętności identyfikowania zasobów niezbędneych do realizacji celów

-doskonalenia umiejętności analizy i wykorzystania czasu

-zdolności organizacyjnych i umiejętności zarządzania sobą w czasie (analiza efektywnościowa)

-zdolności operacjonalizowania celów szczegółowych/ cząstkowych- dzielenia celu strategicznego

-umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych w miejscu pracy

-umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, wykorzystujący aktywne metody angażujące wszystkich uczestników. Ponad 75% programu szkoleniowego to stosowane ćwiczenia umiejętności w danym zakresie tematycznym. Spotkania prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem: symulacji sytuacyjnej, case studies, pracy indywidualnej i w podgrupach, elementów coachingu, metody kuli śnieżnej, dyskusji moderowanej i innych. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na sytuacjach z własnego życia, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej.

 

Otrzymywane przez uczestników materiały szkoleniowe przygotowywane są ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowych opisywanych przez uczestników szkolenia. Zawierają opisy technik do indywidualnego zastosowania, gruntowne analizy sytuacji, przykłady praktyczne i gotowe rozwiązania do zastosowania w codziennej pracy.

 

PROMOCYJNE CENY SZKOLENIA DLA WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB

PROMOCJA 4+1
Przy zapisie pięciu osób z jednej instytucji/ firmy, jedna osoba uczestniczy w szkoleniu gratis.

PROMOCJA 50%
Przy zapisie 3 uczestników z jednej instytucji/ firmy, jedna z nich bierze udział w szkoleniu z 50 % rabatem. 

Wydarzenie zawiera:

szkolenie, dwudaniowy obiad,  indywidualne drukowane materiały dydaktyczne, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek, bufet kawowy, opcjonalnie- indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia

 

Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane mailowo (kontakt@kccr.pl) lub telefonicznie 797 458 721, 32 2206826.

Przewiń do góry